Güncel SGK İşten Çıkış Kodları-2020

Kod Noİşten Çıkış Nedeni
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi   
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9Malulen emeklilik nedeniyle   
10Ölüm 
11İş kazası sonucu ölüm 
12Askerlik     
13Kadın işçinin evlenmesi  
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması    
15Toplu işçi çıkarma  
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17İşyerinin kapanması     
18İşin sona ermesi    
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.) 
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)
21Statü değişikliği
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih     
26Devamsızlık nedeni ile fesih
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih  
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.) 
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih   
324046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
356495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş
36KHK ile işyerinin kapatılması
37KHK ile kamu görevinden çıkarma 
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40  696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41  Re’ sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Please Login to Comment.

Sohbeti Aç
Sorunuz mu var ?
Merhaba👋
Nasıl yardımcı olabiliriz ?