İş Kazası Geçirdim Ne Yapmalıyım ?

İŞ KAZASI GEÇİRDİM NE YAPMALIYIM ?

Kaza, can ya da mal kaybına neden olan kötü olaylar olarak tanımlanmaktadır. Çalışma yaşamında ise sigortalıyı bedenen veya ruhen özre uğratan veya ölümüne neden olan olaylar iş kazası olarak tanımlanmaktadır.

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olaylar,

Yürütülen iş nedeniyle meydana gelen olaylar,

Sigortalının işyeri dışına bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen olaylar,

Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda meydana gelen olaylar,

İşveren tarafından sağlanan taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında meydana gelen olaylar iş kazası olarak tanımlanmaktadır.

Tazminat Talep Edilebilir mi ?

İşçi ve işveren ilişkisinde Borçlar Kanunun 417. Maddesinde belirtilen; “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.” hükmü ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler dikkate alınarak işverenin kapsamlı bir tedbir alma, denetim ve gözetim yükümlülüğü bulunmaktadır. İşçinin tazminat talebinin dayanağı sözleşmeye aykırılıktır, yani işverenin işçisini koruma görevini tam olarak yerine getirmemesidir. Bu neden işveren kuruluşun, yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kusuru nedeniyle işverenlikten tazminat talep edilebilmektedir. Söz konusu tazminat hesaplamasında kaza olayında kusur durumu, maluliyet oranı, SGK tarafındabn bağlanan aylık varsa peşin sermaye değeri gibi hususlar göz önüne alınmaktadır.

Süreci Nasıl Başlatabilirim ?

İşyerinde iş kazası geçirdiyseniz veya meslek hastalığına yakalandıysanız öncelikle SGK’ya başvurarak iş kazası bildirimi yapabilirsiniz. İşverenlerce bazı durumlarda iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayarak olayın üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle kazanın tespiti bakımından SGK’ya bildirim ve kazanın ciddiyeti nazara alınarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

Bununla birlikte uğranılan zararların tazmini maddi zarar ve manevi zararlar olmak üzere açılacak tazminat davası ile elde edilmektedir. İşçinin talep edebileceği maddi tazminat işçinin kazadan dolayı yaşadığı gelir kaybı olarak değerlendirilmektedir. Sürecin yönetilmesi için hukuki destek almak da faydanıza olacaktır.

Yaşadığınız iş kazası/meslek hastalığına ilişkin sorularınız varsa bize iletişim adreslerimizden ve whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN

Please Login to Comment.

Sohbeti Aç
Ücretsiz Danışın !
Whatsapp - Ücretsiz Soru Sorun
Merhaba👋
Nasıl yardımcı olabiliriz ?