Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?

Kötü niyet tazminatı, iş güvencesinden yararlanamayan çalışanların iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun ihbar tazminatını düzenleyen 17. maddesinde ” 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.” denilerek kötü niyet tazminatı mevzuatımızda yerini almıştır. Bu kapsamda iş güvencesinden yararlanamayan (çalışan sayısının 30’u altında olması, işçinin işyerindeki kıdeminin 6 aydan az olması vb. durumlarda) çalışan bakımından kötü niyetli feshe ilişkin söz konusu tazminata hak kazanabilmektedir.

Pandemi döneminde özellikle fesih yasağının devam ettiği süreçte, kısa çalışma, nakdi ücret desteğinden faydalandırma, ücretsiz izin vb. feshin son çare olması ilkesine uygun imkanları kullanmadan, yasağa rağmen çalışanın iş akdini fesheden işveren aleyhine kötü niyet tazminatı talepli dava ikame edilebileceği tarafımızca değerlendirilmektedir.

Please Login to Comment.

Sohbeti Aç
Ücretsiz Danışın !
Whatsapp - Ücretsiz Soru Sorun
Merhaba👋
Nasıl yardımcı olabiliriz ?