Meslek Hastalığı Nedir ?

Türk Dil Kurumu (TDK), hastalık kavramını “organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı” şeklinde tanımlamaktadır [1]. Meslek hastalığı ise “zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden -sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu” olarak tanımlanmıştır [2].

5510 s.  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde: “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. ” şeklinde tanımlanmıştır.

6331 s.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3/l maddesinde ise “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak tanımlama yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise meslek hastalığını “iş faaliyetlerinden kaynaklanan risk faktörlerine maruz kalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan hastalıklar” olarak tanımlamıştır [3].

Meslek hastalıklarını iş kazalarından ayıran en önemli faktör, aniden ortaya çıkmaması ve işyeri çalışma koşullarına uzun süreli maruziyetin sonucu olarak zaman içerisinde ortaya çıkmasıdır. Meslek hastalığının unsurları genel olarak, yakalanılan hastalık ile illiyet kurulabilecek bir işyerinde sigortalılık, hastalığın meydana gelmesi, yakalanılan hastalık ile yapılan iş arasında illiyet bağı olmasıdır.

[1] Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğü: www.tdk.gov.tr (Ziyaret Tarihi: 04 Temmuz 2019).
[2] İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, Ankara.
[3] Dünya Sağlık Örgütü:        www.who.int/occupational_health/activities/occupational_work_diseases/en/ (Ziyaret Tarihi: 04 Temmuz 2019).

Please Login to Comment.

Sohbeti Aç
Ücretsiz Danışın !
Whatsapp - Ücretsiz Soru Sorun
Merhaba👋
Nasıl yardımcı olabiliriz ?